Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hồng Nguyên

Nhà thơ Hồng Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1924 (có tài liệu ghi sinh năm 1922) tại xã Đông Thọ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc từ trước Cách mạng Tháng Tám, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn hóa Cứu quốc Liên khu IV, từng viết bài cho các báo Dân mới, Sáng tạo, Thép mới…

Năm 1951, Hồng Nguyên mắc bệnh lao phổi và mất tại quê nhà khi ông đang là Trưởng ty Thông tin Tuyên truyền tỉnh Thanh Hóa.

Hồng Nguyên sáng tác ở nhiều thể loại khác nhau, trong đó tiêu biểu là thơ và tiểu luận văn học.

Trong các tác phẩm Hồng Nguyên để lại (Hồn thơ Việt Nam, Đời anh nông dân vô Nam, Nhớ, Những khẩu hiệu trong đêm), bài thơ Nhớ là một bài thơ tiêu biểu trong các bài thơ viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.


 • Nhớ


  Lũ chúng tôi
  Bọn người tứ xứ,
  Gặp nhau hồi chưa biết chữ
  Quen nhau từ buổi “Một hai”
  Súng bắn chưa quen,
  Quân sự mươi bài
  Lòng vẫn cười vui kháng chiến
  Lột sắt đường tàu,
  Rèn thêm đao kiếm,
  Áo vải chân không,
  Đi lùng giặc đánh.

  Ba năm rồi gửi lại quê hương.
  Mái lều gianh,
  Tiếng mõ đêm trường,
  Luống cày đất đỏ
  Ít nhiều người vợ trẻ
  Mòn chân bên cối gạo canh khuya
  Chúng tôi đi
  Nắng mưa sờn mép ba lô,
  Tháng năm bạn cùng thôn xóm.
  Nghỉ lại lưng đèo
  Nằm trên dốc nắng.
  Kì hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng.
  Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa.
  – Đằng nớ vợ chưa?
  – Đằng nớ?
  – Tớ còn chờ độc lập
  Cả lũ cười vang bên ruộng bắp,
  Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu.

  […]