Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Huỳnh Hữu Võ


 • Trò chơi của người chưa lớn


  Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép
  Bằng vết chân cùn nhọn hoắt của cha
  Theo những thông hào ươm đầy trái phá
  Tôi đưa bàn chân cào cấu trên da

  Tôi vào quê hương bằng xe traction
  Chiếc xe chở đầy chất nổ ngàn cân
  Tôi đặt nó lên xương sườn của mẹ
  Thân mẹ a ha thân mẹ tanh bành

  […]