Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Huỳnh Liễu Ngạn


 • Vòng hoa cho hư vô


  […]

  Có cơn giông nào đổ xuống trong lòng tôi
  Buổi chiều tháng Tư
  Có em tiễn anh ra tận phương trời mây sa xuống thấp
  Có em tiễn anh
  Tiễn anh
  Bóng lá xương khô bên xóm đợi chờ
  Hò ơ vẳng tiếng lục bình lấp bụi bờ mô
  Phương em đò ngang vắng khách
  Đò dọc vắng người
  Chợ chiều vắng tiếng
  Còn nghe tiếng khóc canh thâu vút qua khe chái
  Nhức nhối trăm bề gừng cay muối mặn
  Hò ơi
  Khi đi mẹ có dặn rằng…

  […]