Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Joseph E. Kariuki


 • Này em yêu


  […]

  Đôi mắt xanh của em đẹp vậy
  Sẽ hòa vào mắt anh màu đen.
  Và mặt trời lên
  Đổ hai bóng cùng đen xuống đất.
  Rồi hai bóng sẽ nhập vào nhau,
  Hai lòng tay sẽ nhập vào nhau,
  Và sẽ nhập vào nhau
  cả hai khuôn mặt.

  […]