Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ La Trung


 • Lạy quê


  Cộc lốc
  Tiếng chửi thề rơi trên bờ ruộng
  Chân trần dậm nát lời đau !
  Tai ương rập rình bên bụi lúa
  Thủy quái đầu nguồn được mùa hí lộng
  Thi nhau trấn nước quê làng
  Nửa tỉnh nửa mê…
  Thần nông cũng đành bó gối
  Tủi lòng bấn giọng quê hương !

  […]