Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lê Đức Dục


 • Những bông hoa không cần chỉ thị


  Mặc ai cấm rằng không được nhắc
  Bạn vàng Trung Hoa từng thảm sát dân mình
  Nhưng làm sao cấm hoa đào hoa mận
  Nở rưng rưng rụng xuống những mộ phần

  Kệ báo chí cứ phập phồng chờ đợi
  Nói hay im? Ngồi nghe ngóng công văn
  Những bông hoa không cần chỉ thị
  Cứ ra Giêng, rụng thắm đất anh nằm…