Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lê Huy Mậu


 • Khúc hát sông quê


  Ngỡ như người đã hát thay tôi
  ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát
  tuổi thơ ơi!!
  quá nửa đời phiêu dạt
  ta lại về úp mặt vào sông quê
  như thuở nhỏ
  úp mặt vào lòng mẹ
  để tìm sự chở che…

  *

  Xin bắt đầu từ hạt phù sa
  ta cúi nhặt tình cờ bên bờ sông tháng Chạp
  ôi! Phù sa
  những cá thể tự do trong hành trình của đất
  đêm nao
  chớp bể, mưa nguồn
  trong cơn thác lũ
  trong sóng đỏ
  đất đi
  kiến tạo
  sinh thành…

  […]