Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lê Minh Chánh

Le_Minh_Chanh

Nhà thơ Lê Minh Chánh sinh năm 1983, hiện đang sống và viết tại Thanh Bình, Đồng Tháp. Anh là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, từng được nhận Tặng thưởng Tác phẩm hay báo Văn Nghệ Đồng Tháp năm 2002.

Tác phẩm đã xuất bản: Mười năm vẫn mới màu hoa cũ (Tập thơ, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2014)