Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lê Nguyên Ngữ


 • Quán tản cư


  […]

  Trên đường chạy giặc
  Mẹ em trúng bom
  Chết phanh thây chẳng chiếu chẳng hòm
  Đầu bết tóc mắt trừng bên bờ ruộng
  Mẹ em tội tình chi chết oan chết uổng
  Ôm đầu người khóc giữa đạn bom rơi
  Trời ác chi ác rứa hở ông Trời
  Sao mẹ nỡ bỏ con giữa vùng bom đạn
  Gom xác mẹ giấu bên bờ Thạch Hãn
  Chạy tháo thân bu được đít xe đò

  Bây chừ Quảng Trị đã xa
  Xa luôn giòng Thạch Hãn
  Và khúc sông mẹ nằm chờ mai táng…

  […]