Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lê Quý Long


 • Điêu tàn


  Chiều đã xuống trên những mồ vô chủ
  Loài diều hâu, ác thú, viếng thay người
  Con chó vàng thơ thẩn kiếm xương tươi
  Và lũ quỷ sặc cười, say lảo đảo…
  Những xác chết không người đi khai báo
  Còn nằm bên bát gạo mới vay về
  Nắng trong vườn tiếc rẻ kéo lê thê
  Làm rõ mặt ê chề… trăm vũng máu!

  […]