Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lê Thị Mây


 • Những mùa trăng mong chờ


  Thư anh tin ngày về
  Cho vầng trăng hẹn mọc
  Trong ngần cau hoa thơm
  Mây chớm màu tha thiết

  Trăng non nghiêng qua rồi
  Bom rung vầng trăng khuyết
  Xô thuyền trong xa xôi
  Giữa gập ghềnh núi biếc

  […]

  Mai lại tiễn xa nhau
  Vầng trăng cong chẽn lúa
  Ðêm đêm chín ngàn sao
  Rỏ vào tim giọt lửa

  […]