Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lê Văn Tiến


 • Mẹ


  […]

  Tôi ngủ lăn lóc cầu thang
  Sợ bóng tối, chiếc áo đen, kẹt cửa mịt mờ
  Mắt mèo sáng quắc
  Và những âm thanh khô khốc vọng lại chiều đêm
  Mẹ trở về
  Với rạng đèn con con – bóng đèn hột vịt
  Bỏ gánh xuống, việc đầu tiên là Mẹ ôm tôi

  Chẳng biết đi đâu chơi
  Bạn bè không có
  Tôi chơi với bạn chó
  Hai đứa liếm mặt nhau
  Hai đứa chui cầu thang ngủ

  Mẹ đùa Mẹ sinh con ra từ nách
  Mẹ kể Mẹ nhặt con cầu ao
  Mẹ xin con từ một bà A, B nào…

  […]