Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lữ Thị Mai

Lu Thi Mai

Tác giả Lữ Thị Mai sinh năm 1988 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp khóa 10 khoa Sáng tác, lý luận và phê bình văn học trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Hiện chị đang sống và viết tại Hà Nội, là phóng viên Tạp chí Trí thức Phát triển.

Lữ Thị Mai còn có các bút danh khác là Mai Lữ, Đoàn Lữ khi viết văn, viết báo.

Tác phẩm:

  • Thơ trẻ 360 độ – 8 gương mặt (in chung) (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2009)
  • Giấc (thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2010)
  • Hà Nội không vội được đâu (tập tản văn và truyện ngắn, Nhà xuất bản Văn học, 2014)
  • Mở mắt rồi mơ (thơ, Nhà xuất bản Văn học, 2014)
  • Giải thưởng:

  • Giải nhất cuộc thi Thơ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
  • Giải ba cuộc thi Sáng tác – trình diễn thơ giữa các trường đại học do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2010.