Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lưu Trọng Văn


 • Về thôi


  Về thôi, người tình già ơi
  Thôn nữ chị
  đã qua cầu thóc lép
  Thôn nữ em
  trăng đầy tuột khỏi chồi tay
  Thôn nữ út
  lơ đễnh lên đòng nào biết
  Khúc tình xưa
  Xưa ấy
  Xưa rồi
  Về thôi
  Làm gì có trăm năm mà đợi
  Làm gì có kiếp sau mà chờ
  Đất Mẹ – Đất Nàng
  Con sáo sang sông
  tha cọng rơm vàng lót ổ
  […]