Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Lý Thụy Ý


 • Lính mà em


  […]

  Anh kể chuyện hành quân nằm sương gối súng
  Trăng tiền đồn không đủ viết thư đêm
  Nên thư cho em nét mờ, chữ vụng
  – Hãy hiểu giùm anh – Lính mà em!

  Qua hành lang Ê-đen ghi kỷ niệm
  Buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm
  Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
  – Anh quen rồi không lạnh – Lính mà em!

  […]