Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Anh Vũ


 • Khoảng trời xanh trong áo


  Em mở khuy áo
  cho tôi thấy bầu trời xanh biếc
  những đợt sóng dội ngược lên không trung
  mắt miên man mộng mị mịt mùng
  úp mặt xuống mà thấy trời đang xanh lắm

  Ngày nắng cháy xém miền đêm cô quạnh
  bầu trời sau lần áo đó vẫn xanh
  nơi khỏa nước bình an
  bờ bãi ngọt lành
  gửi giông gió ngoài hai miền quên nhớ

  […]

 • Đồng dao trên đỉnh núi


  […]

  Gần là bao nhiêu?
  xa là bao nhiêu?
  . . .
  bao nhiêu là bạc đẹp mắt người ta?
  bao nhiêu điêu ngoa cho vừa miệng thế?
  bao nhiêu chua khế đổi chát được vàng, bao nhiêu ba gang đong ham hố đủ?

  bao nhiêu thì khờ dại?
  bao nhiêu mới khôn ngoan?

  […]

  nước mắt bao nhiêu cho vừa hạnh phúc?
  môi cười bao nhiêu cho cạn niềm đau?
  hẹn nguyện bao nhiêu cho tới ngày sau?
  phụ rẫy bao nhiêu cho xa đen bạc?

  […]