Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Kim Anh


 • Diêm


  Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
  Nhưng em không nghĩ thế
  Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
  Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

  Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
  Để làm sáng
  Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
  Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
  Rất đa tình rồi phụ bạc như không

  […]