Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Ngọc Ký


 • Nặn đồ chơi


  Bên thềm gió mát
  Bé nặn đồ chơi
  Mèo nằm vẫy đuôi
  Tròn xoe đôi mắt.

  Đây là quả thị
  Đây là quả na
  Quả này phần mẹ
  Quả này phần cha.

  Đây chiếc cối nhỏ
  Bé nặn thật tròn
  Biếu bà đấy nhé
  Giã trầu thêm ngon.

  Đây là thằng chuột
  Tặng riêng chú mèo
  Mèo ta thích chí
  Vểnh râu “meo meo”