Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Trọng Văn


 • Một năm có mười hai tháng


  […]

  Xòe tay anh bấm hàng giờ
  Một, chạp, giêng, hai, ba, bốn
  Cả năm có mười hai tháng
  Tháng nào anh cũng vắng em

  Anh không bán được ưu phiền
  Nên đành với tình dan díu
  Bỗng nghe sấm rền tháng sáu
  Dòng sông vẫy gọi nhau về

  Tương tư như dải sương mờ
  Giăng ngang nẻo dâu tháng chạp
  Chiều qua anh nghe em hát:
  Người ơi, người ở đừng về.