Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Bá Trạc


 • Quê mẹ


  […]

  Năm mười tám tuổi ta ngây ngất
  Yêu một dòng sông những chuyến đò
  Trưa trên Văn Thánh thơm mùi gỗ
  Anh chẳng cho lòng chút đắn đo

  Em, xóm Bao Vinh đường lót gạch
  Hương chiều thoang thoảng mấy hàng cau
  Anh theo gió thẳng lên An Cựu
  Em đuổi hồn mình xuống Bãi Dâu

  […]