Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Đình Di

Nhà thơ Nguyễn Đình Di sinh năm 1947 tại Hưng Yên, hiện sống và sáng tác tại Hải Phòng.