Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Duy


  • Nghe tắc kè kêu trong thành phố


    […]

    ăn tết rừng xong, từ giã chú tắc kè
    chúng tôi xuôi, ào ào cơn lũ đổ
    các binh đoàn tràn vào thành phố
    đang mùa thay lá những hàng me
    lá me vàng lăn tăn trải thảm phố hè
    chồi non lăn tăn nơi đầu cành run rẩy
    cơn gió thoảng chút hương rừng đâu đấy
    hạt mưa đầu mùa trong suốt giữa lòng tay

    người bạn tôi không về tới nơi này
    anh gục ngã bên kia cầu Xa lộ
    anh nằm lại trước cửa vào thành phố
    giây phút lạnh lùng chấm dứt cuộc chiến tranh
    đồng đội, bao người không về tới như anh
    nằm lại Cầu Bông, Đồng Dù và xa nữa
    tất cả họ, suốt một thời máu lửa
    đều ước ao thật giản dị:
    sắp về.

    […]