Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Hữu Nhật

Nguyen Huu Nhat

Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật sinh ngày 22 tháng 6 năm 1942 tại La Khê, Hà Đông, sống tại Hà Nội từ khi lên bốn tuổi.

Nguyễn Hữu Nhật cùng gia đình di cư vào Nam năm 1955. Ông từng có thời gian dạy lý thuyết hội họa tại Hội Việt Mỹ – Sài Gòn cùng với họa sĩ Nguyễn Lâm. Ông cũng điều hành nhà xuất bản Anh Em từ năm 1970.

Năm 1972 ông kết hôn với nhà văn Nguyễn Thị Vinh.

Từ năm 1967 đến năm 1975 ông phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Sau 1975 Nguyễn Hữu Nhật đi tù cải tạo hai lần: lần thứ nhất từ năm 1975 đến năm 1982, lần thứ hai từ năm 1984 đến 1988. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1989 ông được định cư tị nạn tại Na Uy. Ông sống cùng gia đình tại Oslo. Tại đây ông điều hành tủ sách văn nghệ Sài Gòn Nghĩa Thư và tạp chí Hương Xa cho đến khi qua đời vào lúc 22 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Quán đời (tiểu thuyết, 1971)
  • Hạc sen (thơ, 1991)
  • Chí tôn ca (thơ, 1995)
  • Đã đời (thơ, 1995)
  • Cuộc chiến (thơ, 1998)
  • Hoa đào năm ngoái (tiểu thuyết lịch sử, 2009)