Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Hữu Quý


 • Tháng giêng


  Tháng giêng, tôi nhớ dịu dàng
  Sầu đông chưa tím, nắng vàng đang non
  Tháng giêng rét mướt vẫn còn
  Còn ai đan áo mắt mòn chân mây?

  Tháng giêng mưa lẫn vào cây
  Cây thơm vào tóc, tóc bay vào mùa
  Hội làng kẻ đón người đưa
  Dịu dàng, tôi đợi sao chưa thấy về…?

  […]

 • Lục bát ngậm ngùi


  […]

  Giần, sàng, thúng, mủng, nong, nia
  Úp chung một chỗ chẳng chia méo tròn

  Chày mòn. Cái cối cũng mòn
  Tiếng kêu cọt kẹt cũng mòn lòng đêm

  Cọng rơm thì biết ấm lên
  Sợi gai ấm xuống mà quên đêm dài

  Nghiêng nghiêng rét lộc, rét đài
  Áo nâu mạ gánh giêng hai qua đình…

  […]