Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Khắc Nhượng


 • Thơ gửi bé gái quê nhà


  […]

  Tưởng hương lụa vương mang trời đất cũ
  Đóa quỳnh xưa rộ nở dưới hiên trường
  Người khuất biệt vẫn còn lưu tiếng lụa
  Thơm dấu chim hồng ngát cánh quỳnh hương

  Màu sơn nhạt trên bờ tường quen thuộc
  Hồn thu không lãng đãng ngọn me già
  Ngồi lớp học nghe chim ngoài cửa sổ
  Mắt vời theo hàng mây trắng phương xa

  Có biết mộng theo những ngày chuyển gió
  Xin cho người phiêu bạt chút tơ lưu
  Nơi đất khách rụng hai hàng lá nhớ
  Hẹn về thăm khi khoác áo khinh cừu

  […]