Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Minh Hoàng


 • Đêm tiền kiếp


  […]

  Như nhạc khi rời cung hỗn mang
  Hồn lưu ly rền khóc âm đàn
  Đêm mê tiền kiếp còn rưng khóc
  Ôi biết bao giờ thôi tóc tang

  Như buổi nào xưa em đến tôi
  Bằng muôn hơi thở ngát vành môi
  Hương mê huyền ảo đêm huyền sử
  Tôi ngất hồn si em chết ngồi

  […]