Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Nhược Pháp


 • Đi cống


  […]

  Mặc áo bào xanh ngồi ngựa trắng,
  Sứ nghe nhạc lắc vang bên rừng.
  Hai bên hai lọng vàng che nắng.
  Giời, mây, trông non nước muôn trùng!

  Mười xe bịt đồng, trâu mập kéo,
  Bánh sắt khi kề lên sườn non,
  Đá đổ ầm ầm như sấm réo,
  Gầm nhảy xuống vực sâu kêu ròn.

  […]

 • Sơn Tinh Thủy Tinh


  […]

  Bình minh má ửng đào phơn phớt,
  Ngọc đỏ rung trên đầu lá xanh.
  Ngọn liễu chim vàng ca thánh thót,
  Ngự giá Hùng Vương lên mặt thành.
  Mỵ Nương bên lầu son tựa cửa,
  Rèm ngọc lơ thơ phủ áo hồng.
  Cánh nhạn long lanh vờn ánh lửa,
  Mê nàng, chim ngẩn lưng giời đông.

  […]

 • Chùa Hương


  […]

  Đêm hôm ấy em mừng.
  Mùi trầm hương bay lừng.
  Em nằm nghe tiếng mõ,
  Rồi chim kêu trong rừng.

  Em mơ, em yêu đời!
  Mơ nhiều… Viết thế thôi!
  Kẻo ai mà xem thấy,
  Nhìn em đến nực cười.

  […]