Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Phong Việt


 • Xích đu treo im lặng


  Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời…

  Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
  thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
  chỉ như thế đã là hạnh phúc…

  Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
  chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
  chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
  để chờ một bàn tay đến mở ra…

  […]