Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Phúc Sông Hương


 • Nửa hồn Xuân Lộc


  […]

  Ðêm nay quân rút hồn ta ở
  Nhìn nước La Ngà pha máu sôi,
  Thuơng chiếc cầu chờ cơn thác lũ
  Tràn qua Xuân Lộc cuốn theo người.

  Ta đi áo nhuộm màu đất đỏ
  Cao su vướng tóc mãi thơm mùi,
  Tội nghiệp nắng vàng chờ áo trận
  Khi tàn chinh chiến sẽ đem phơi.

  Em hỡi, em thương đàn thỏ trắng,
  Bầy gà mất mẹ sống mồ côi
  Em hỡi em thương người lính trận
  Người lính đêm nay phụ bạc rồi.

  […]