Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Quốc Trinh


 • Được mùa


  […]

  Lời ca thánh thót
  Giọt giọt pha lê
  Đượm hồng khói thuốc tê mê
  Đồi cao vẫy nguyệt thu về mắt thơ
  Gái lành trai tơ
  Sững sờ thoáng mắt
  Triều yêu ngần ngật
  Tay thưa nhẹ bứt lá xanh
  Trán bừng thẹn
  Tóc bồng bềnh
  Tiếng cười pháo vỡ tan tành
  Đời xưa có chuyện nghiêng thành Cô Tô
  Cỏ mát chân đưa
  Trời mơ gió ngát
  Sóng lòng dào dạt
  Nhắc gì chua chát nắng mưa
  Trâu bò nghỉ nhé cày bừa
  Cho hàm răng trắng cho vừa mắt xanh.

  […]