Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Thánh Ngã


 • Bài thơ dâng mẹ


  Tháng ba cái nắng chang chang
  Mẹ thường gánh nước tưới vàng ngọn rau
  Bờ sông trời hạn còn đau
  Mẹ thương tôm tép dắt nhau đi vòng

  Rạ rơm quyện với khói đồng
  Con ăn cái nhớ vào trong tâm hồn
  Xót xa gié lúa héo hon
  Bây giờ nước đã xa nguồn mẹ ơi!

  […]