Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nhất Tuấn

Thi sĩ Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu, quê ở Ninh Bình. Ông sinh năm 1935 tại làng tại Quần Phương Hạ, Hải Hậu, Nam Định.

Năm 1953 ông học khóa Hạ sĩ quan trường Võ bị địa phương Nam Định. Ông cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954 rồi theo học khóa 7 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt năm 1955. Sau khi ra trường ông phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Năm 1962 Nhất Tuấn là quản đốc Đài Phát thanh Quân đội Đông Hà và Phần Phát thanh Quân đội Huế, năm 1966 làm quản đốc Đài Phát thanh Nha Trang. Năm 1967 là giám đốc Nha Nghiên cứu Kế hoạch Bộ Thông tin, năm 1968 là quản đốc Đài Phát thanh Quân đội Sài Gòn.

Năm 1970 ông theo học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại Đại học Quân sự Đà Lạt, đến năm 1971 về làm Giám đốc Nha Vô tuyến Truyền thanh Sài Gòn, rồi Giám đốc Việt Nam Thông tấn xã từ năm 1974. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông làm việc tại Bộ Lao động.

Sau biến cố tháng 4 ông di tản sang Hoa Kỳ, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại trường City University ở thành phố Seattle, sau đó trở thành công chức tiểu bang Washington từ năm 1976 đến 1994. Hiện nay ông đang định cư tại Seattle.

Tác phẩm:

  • Truyện chúng mình (thơ, tự xuất bản 3 tập, 1959 – 1963)
  • Toàn bộ thi phẩm Truyện chúng mình (5 tập, Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1964)
  • Đời lính I & II (tập truyện, Khai Trí xuất bản, Sài Gòn, 1965)