Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phạm Tường Vân


 • Đừng nghĩ nữa…


  Gió chẳng xanh bằng lá
  Người đi trống một khoảng không
  Ta rồi cũng phải thua không khí…

  Nhớ thì về
  Thương thì tìm

  Tơ tình đôi ba sợi
  Sợi vắn sợi dài

  Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
  Nào buộc được ai…

  1996