Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phạm Hòa Việt


 • Em theo đoàn lưu dân


  […]

  Em theo đoàn lưu dân
  Vai son sờn cẩm tú
  Ôi tiếng hát xa xưa
  Môi thơm bông bí nụ
  Ta bên trời tuổi nhỏ
  Lá đông vàng biệt ly…

  Em theo đoàn lưu dân
  Tóc nghiêng nghiêng sợi đổ
  Bàn tay gầy ngón khổ
  Ngập ngừng chân bước chân

  Em theo đoàn lưu dân
  Ta bên trời sóng dạt
  Đường chông gai cách mặt
  Rừng mưa lạnh đá ghềnh

  Em theo đoàn lưu dân
  Bỏ ruộng nương hương lúa
  Sắn khoai ngày nghèo khó
  Cà xanh rau lá đỏ
  Miếng ngọt chiều phai hương
  Miếng chua chiều lá cọ…

  […]