Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phạm Nhuận

Nhà thơ Phạm Nhuận sinh tại Vỹ Dạ, Huế. Ông là em trai ruột của nhà thơ Định Giang.

Trước năm 1975 Phạm Nhuận sống và sáng tác ở Sài Gòn, sau năm 1975 định cư trên 10 năm tại Montréal, Canada. Hiện nay ông sống cùng gia đình tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Mặt trời và giòng sông (Ca Dao xuất bản, 1970)
  • Có hề chi vàng một chút rêu rong (Nhà xuất bản Đồng Nội, 1974)