Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phan Lệ Dung


 • Trời đang mưa trong núi


  […]

  con châu chấu nằm trong vạt cỏ
  một cánh bị đứt còn vướng trong bụi cỏ lùng
  chị nói đường còn xa lắm
  thôi em về đi kẻo trời sắp mưa
  nhớ đừng để lạc đường
  chiều về chị hái sim cho
  chị còn ở lại nhà thêm một ngày nữa
  mai về bên nớ
  Em nhìn chị
  gió thổi lào rào ngoài sông
  hai con chim chỉa cá liệng vòng
  để rớt mấy cái lông trên mặt nước

  […]