Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phổ Đồng

Pho Dong

Thiền sư – thi sĩ Phổ Đồng tên thật là Nguyễn Bá Nghị, sinh năm 1950 tại thôn Phổ Đồng, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Ông xuất gia theo Phật giáo tại Nha Trang, sau đó vài năm chuyển vào Sài Gòn, tiếp tục con đường học vấn, tốt nghiệp Cao học Triết Đông phương và Phật khoa Đại học Vạn Hạnh năm 1975, từng tu tại các chùa An Linh và Già Lam ở Sài Gòn.

Thi phẩm đã xuất bản:

  • Bụi hồng (2004)
  • Đường bay mây vô thường (2006)