Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Quách Tấn


 • Chiều xuân


  Chim mang về tổ bóng hoàng hôn
  Vàng lửng lơ non biếc đọng cồn
  Cành gió hương xao hoa tỉ muội
  Đồi sương sóng lượn cỏ vương tôn
  Khói mây quanh quấn hồi chuông vọng
  Trời biển nôn nao tiếng địch dồn
  Thưởng cảnh ông câu tình tự quá!
  Thuyền con chở nguyệt đến cô thôn.

 • Đá vọng phu


  Chồng đi biệt tích tự bao giờ
  Một góc trời riêng một dạ chờ
  Lụy nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp
  Tóc thề mây núi bạc phơ phơ
  Non chồng nghĩa nặng cao vòi vọi
  Nước vướng tình sâu chảy lững lờ
  Dâu bể đã bao đời kiếp trải
  Lòng son một tấm mãi trơ trơ.

 • Đêm thu nghe quạ kêu


  Từ Ô y hạng rủ rê sang,
  Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng.
  Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng,
  Thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng.
  Bồn chồn thương kẻ nương sông bạc,
  Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng.
  Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi,
  Tình hoang mang gợi tứ hoang mang.