Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Song Vinh


 • Ảo ảnh


  Tìm nhau tìm cuối đường bay
  Mù sương trắng nõn tháng ngày phù vân
  Phố xưa giữ cái tần ngần
  Cơn mưa phùn đến lúc gần lúc xa
  U mê nẻo lạ đường qua
  Quanh co lộn lại góc nhà buồn thêm
  Vò tay ngọn tóc lênh đênh
  Bài ca thương nhớ cũ mềm trên môi
  Xưa người nhí nhảnh vui chơi
  Giờ người còn giữ được lời vu vơ?
  Bởi tôi:
  ngu
  chậm
  gàn
  khờ
  Bạc đầu mà vẫn còn mơ tương phùng.