Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thanh Trac Nguyen Van

Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn tên thật là Nguyễn Văn Tạo. Ông sinh năm 1962 tại Nam Định, còn có các bút danh khác là Hà Thanh Chương, Nguyễn Thuận Thảo.

Hiện nay ông là giáo viên môn vật lí tại trường Phổ thông trung học Võ Thị Sáu ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.