Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Thế Phong


 • Lý sự khi đi cắt tóc


  (Vào thập niên 60 ở Sài Gòn)

  Ngày tôi mới lớn lên hớt tóc tìm hiệu sang
  Bốn năm mươi đồng hớt kéo nước hoa thơm
  Ngoài hai mươi tuổi tôi vẫn còn như thế
  Năm bảy năm sau đời mồ côi hắt hủi
  Khó kiếm tiền làm biếng tìm hiệu xoàng

  Mười lăm đồng hớt tóc nằm nghỉ yên
  Ba mươi phút quên lo toan đời sống
  Tuổi ba mươi ngoài đếch cần làm dáng
  Hớt tóc bình dân chỉ có mười đồng
  Đời vẫn dành khoái cảm được bình yên ngồi
  Xem ráy tai lấy ra ngoài – đôi tai nghe ngóng
  Đời thường hàng ngày chịu nhiều cay đắng
  Húi đầu tìm nửa buổi gặp vận may

  Bảy đồng thôi

  Cắt đầu người lớn
  Bước đường cùng trong hẻm ngoại ô tồi.

 • Nếu anh có em là vợ


  Nếu anh có em là vợ
  con chủ hiệu đóng giày
  mỗi ngày anh đi một đôi
  bốn đời nhà anh buôn thúng bán xôi
  đến đời mẹ anh hãy còn đi đất.

  Nếu anh có em là vợ
  con nhà bán vòng hoa tang
  mỗi ngày anh lấy một xe hoa
  đắp cho hàng triệu nấm mồ chết lạnh.

  Nếu anh có em là vợ
  con nhà buôn gạo
  mỗi giờ anh phát chẩn một vạn lần
  cho hàng triệu nông dân cày cấy
  bán lúa đi rồi ruột đói như cào.

  Nếu anh có em là vợ
  con nhà sản xuất nước bia cam
  mỗi ngày anh đập tan hàng triệu két
  cho hàng trăm vạn người
  đến kẻ thâm sơn cùng cốc
  thế kỉ dài uống nước lã cầm hơi.

  […]