Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Thi Hoàng

Thi Hoang

Nhà thơ Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bộ, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1943 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Ông tốt nghiệp trường trung cấp Giao thông thuỷ bộ, làm cán bộ kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải. Ông có thơ đăng báo Văn Nghệ từ năm 1963.

Năm 1967 ông lên đường nhập ngũ rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Một thời gian sau ông bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương lành, nhưng Thi Hoàng không còn đủ sức khỏe trở lại chiến trường. Ông được điều về làm công tác xuất bản ở Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hải Phòng.

Năm 1976, Thi Hoàng chuyển về Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng làm cán bộ biên tập Tạp chí Cửa Biển cho đến ngày nghỉ hưu, năm 2004.

Thi Hoàng từng là uỷ viên Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn Việt Nam khoá 8 (2010 – 2015).

Tác phẩm đã xuất bản:

 • Nhịp sóng (thơ, 1976)
 • Ba phần tư trái đất (trường ca, 1980)
 • Nhịp sang (thơ, 1982)
 • Gọi nhau qua vách núi (trường ca, 1995)
 • Đóm đóm và sao (thơ, 1997)
 • Bóng ai gió tạt (thơ, 2001)
 • Cộng sinh với những khoảng trống (thơ, 2005)
 • Giải thưởng:

 • Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập trường ca Gọi nhau qua vách núi (1996)
 • Giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2001)
 • Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm của Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng cho tập trường ca Gọi nhau qua vách núi
 • Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho bốn tập thơ – trường ca: Nhịp sóng, Ba phần tư trái đất, Gọi nhau qua vách núiBóng ai gió tạt. (2007)