Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Thi Vũ


 • Xa nhà được tin mẹ mất


  Gió lay hoa khế xuống đồi
  Nửa khuya trăng rụng mẹ tôi qua đời
  Đường xa đất lữ mịt trời
  Mù sương lá lệ suối ngời hình xưa
  Xé mây một dải khăn thưa
  Quấn đầu tang mẹ hồn thừa thãi đau
  Tin như sét đánh dồn mau
  Mà sao cứ ngỡ trước sau mẹ còn
  Mai này đem tấm lòng son
  Trở về đẩy liếp mới thon thót người
  Vắng sân phòng lạnh một trời
  Sụp đè xuống cả mình tôi một mình

  […]