Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Tô Hoàn

Nhà thơ Tô Hoàn sinh năm 1949, quê quán tại làng Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ông từng tham gia chiến tranh, là lính vận tải, sau chuyển sang Tuyên huấn Cục Hậu Cần của một Quân khu, chủ yếu là ở chiến trường Trung Trung Bộ.

Tô Hoàn sớm có thơ đăng trên nhiều báo. Năm 1989, ông cho xuất bản tập thơ Có một lời ru, trong đó có bài Tản mạn đời mình khiến ông chịu nhiều nghi kị, phải xin về hưu non. Về sau ông làm công tác biên tập báo chí.

Tô Hoàn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng từ năm 1980 đến năm 1990. Hiện nay ông là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Có một lời ru (Thơ, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng, 1989)
  • Phía nào cũng gió (Thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2004)
  • Giấc mơ của nắng (Thơ thiếu nhi, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, 2007)
  • Đồng hành (Tập thơ in chung, 2002)
  • Phận đèn (Tập thơ in chung, Nhà xuất bản Văn học, 2011)
  • Giải thưởng: Giải thưởng Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1989