Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Tô Hùng


 • Mùa hoa bưởi


  [..]

  Đẹp lắm anh ơi! Con sông Ngàn Phố!
  Sáng cả đôi bờ hoa bưởi trắng phau!
  Nay mai những chuyến đò xuôi ngược
  Bưởi quê mình rời bến nối đuôi nhau…

  Chân anh đi khắp rừng khắp núi
  Mỗi nẻo đường, mỗi xóm làng xa
  Hẳn đâu cũng thơm mùi hoa bưởi
  Hương vị non sông, hương vị quê nhà.