Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Tòng Văn Hân


 • Em soi gương


  Sáng sớm em soi gương
  Chải đầu với vấn tóc
  Trong gương hình em nét
  Mặt em vương hoa than
  Những hoa than ghi lại
  Tháng năm em đi qua
  Những mùa nương bông to
  Những mùa ruộng bông dài

  […]