Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Hữu Thung


 • Thăm lúa


  […]

  Cam ba lần có trái
  Bưởi ba lần ra hoa
  Anh bước chân đi xa
  Từ ngày đầu phòng ngự
  Bước qua thời kỳ cầm cự
  Anh có gửi lời về
  Cầm thư anh mân mê
  Bụng em chừ phấp phới
  Anh đang mùa thắng lợi
  Lúa em cũng chín rồi
  Lúa tốt lắm anh ơi
  Giải thi đua em giật.

  Xoè bàn tay bấm đốt
  Tính đã bốn năm ròng
  Người ta bảo không trông
  Ai cũng nhủ đừng mong
  Riêng em thì em nhớ
  Chuối đầu vườn đã lổ
  Cam đầu ngõ đã vàng
  Em nhớ ruộng, nhớ vườn
  Không nhớ anh răng được?

  […]