Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Bích Tiên


 • Nói với em lớp sáu


  […]

  Ngày xưa chị cũng như em chứ
  Cũng rất ngây thơ rất ngọt ngào
  Chị nhớ mỗi chiều tan học sớm
  Bạn bè đuổi bướm thật xôn xao

  Những con bướm lượn trên bờ cỏ
  Chị cũng như em đuổi bắt mau
  Bây giờ bướm biệt trên đường phố
  Chị đuổi sương mù chơi chiêm bao

  […]