Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Dzạ Lữ


 • Thư cho người


  Gắng lên em, hòa bình sắp ló dạng
  Ta sẽ về đồng ruộng dưới quê xưa
  Hôn lá hôn cây hôn trời hôn đất
  Sau chiến tranh, tình nối lại đôi bờ

  Gắng lên em, đừng buồn đời tủi hổ
  Bởi sắp ngừng tiếng súng giữa quê cha
  Anh sẽ về như con bướm thật thà
  Yêu cho hết hương cau ngày nắng mới

  […]

 • Có thể


  […]

  Có thể là em biết đợi chờ
  Ngọc ngà trong tiếng nói như mơ
  Đường bay số phận: Thiên tình lụy!
  Nên vẫn đăm chiêu mãi đến chừ…

  Có thể anh buồn như củi khô
  Bên thành tắt nắng một thu xưa
  Ai cùng chúa Thượng say men rượu
  Để mộng anh phơi áo hải hồ?

  […]