Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Lê Văn


 • Một cuộc vào đời


  […]

  Ngẩn ngơ chiếc bóng chiều tà
  Ngó mình, mình lại ngỡ là sớm mai
  Bắt đầu, lại bắt đầu thôi
  Trắng nguyên trang giấy bồi hồi đợi ta
  Ngẫm nhìn vũ trụ bao la
  Huyền cơ đóng lại mở ra cũng thường
  Lòng này mở đón yêu thương
  Giã từ nhé! Nỗi chán chường lạnh tanh!
  Ngại gì tóc lụi màu xanh
  Lỡ khi bạc phếch tim mình mới lo

  […]